rolunkkuldeteshead

Bemutatkozás

 

Tisztelt Látogató!

A VOLÁN Egyesülés köszönti Önt. Gazdasági társaságunk 18 társaság vállalatközi integrációja.

A VOLÁN Egyesülés 28 tagszervezet összefogásával gazdálkodásuk eredményességének előmozdítására és tevékenységük összehangolására, valamint szakmai és társadalmi érdekeik képviseletére 1989-ben alapított jogi személyiséggel rendelkező kooperációs társaság.

Gazdasági társaságunknak jelenleg 18 tagszervezete van és két tagozatban végzi tevékenységét: a Személyszállítási, illetve az Árufuvarozási, Szállítmányozási és Szolgáltatási Tagozatban. Az Egyesülés arra törekszik, hogy a VOLÁN cégcsoporthoz tartozó társaságok és jogutódjaik az összehangolt tevékenységükkel jól szolgálják az utasok, illetve a megrendelők igényeinek kielégítését.

Tagszervezeteink közül 10 társaság végez személyszállítási tevékenységet. A helyközi menetrend szerinti forgalomban a VOLÁNBUSZ Zrt. autóbuszai naponta átlagosan 1,1 millió utast juttatnak el úti céljaikhoz.

A menetrend szerinti helyközi autóbuszjáratokkal az ország 3155 települése közül 9 kivételével valamennyi elérhető, a települések kétharmadának lakosai csak a VOLÁN Egyesülés tagjai által üzemeltetett autóbuszjáratok segítségével juthatnak el az iskolákba, munkahelyekre, illetve intézhetik különféle hivatalos és magáncélú utazásaikat. A jó közlekedési kapcsolatnak a kisebb települések gazdasági életében elengedhetetlenül fontos infrastruktúra-pótló szerepe van.

A menetrend szerinti forgalom a határokon is túlnyúlik. A VOLÁNBUSZ Zrt. nemzetközi autóbuszjáratai 18 országba juttatják el az utasokat, a határmenti településekre, illetve jó néhány európai nagyvárosba is. A személyszállító társaságok a szerződéses munkásszállításban, valamint a bel- és külföldi különjáratok lebonyolításában is részt vesznek.
A VOLÁNBUSZ Zrt. - a helyi önkormányzatokkal kötött szerződések alapján - önálló helyi menetrend szerinti autóbuszjáratokkal számos településen bonyolítja le a közösségi közlekedést.

A cégcsoport 2 árufuvarozást, szállítmányozást és logisztikai szolgáltatást végző társasága mind a belföldi, mind a nemzetközi fuvarozásban is részt vesz.

Az európai uniós tagságra történő felkészülési folyamat keretében a társaságok jelentős anyagi erőfeszítéseket tettek a tehergépjármű-park korszerűsítése érdekében. Jelenleg a nemzetközi forgalmat lebonyolító gépjármű-park teljeskörűen megfelel az európai uniós műszaki-forgalmi követelményeknek. A járművek jelentős része járműkövető- és irányító berendezéssel felszerelt, amely hozzájárul ahhoz, hogy a megbízó, illetve az áru tulajdonosa is a járművek helyzetéről, a rakodásról bármikor pontos és azonnali információt kaphasson. A társaságok kiemelt feladatként kezelik a minőségbiztosítási szabványoknak történő megfelelést.

A belföldi árufuvarozásban is egyre inkább a megbízó, illetve a lakosság teljes körű kiszolgálása kerül előtérbe, ezért a társaságoknál a fuvarozás párosul a csomagolással, rakodással, raktározással. A társaságok részt vesznek több nagyvállalat termelési, illetve kereskedelmi folyamatában, ahol a felhasználó üzemek, a lakossági szolgáltató-kereskedelmi centrumok igény szerinti be-, és kiszállítási feladatait látják el.

Az előbbiekben nem említett társaságok a közlekedési cégek, illetve külső megbízók számára nyújtanak különféle, jellemzően a közúti személyszállításhoz és árufuvarozáshoz kapcsolódó szolgáltatásokat, melyek közül a fontosabbak: informatika, pénzügyi, banki szolgáltatások, lízingtevékenység, eszköz-bérbeadás, biztosítás, nyugdíjpénztári szolgáltatás, vagyonkezelés, taxiközlekedés, oktatás, képzés, építőipari tevékenység. E csoporthoz tartozik többek között az egyik legnagyobb hazai önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár.

A megbízók folyamatos, magas szinten történő kiszolgálása érdekében, illetve a környezettudatos gondolkodást szem előtt tartva a VOLÁN Egyesülés 2000 óta működtet minőségirányítási rendszert.  

Jogi háttér

A VOLÁN Egyesülés a hatályos Polgári Törvénykönyv értelmében jogi személyiséggel rendelkező kooperációs társaság, amelyet a hazai személyszállítás, árufuvarozás és szállítmányozás területén működő 28 vállalat és a VOLÁN Vállalatok Központja hozott létre 1989-ben gazdálkodásuk eredményességének előmozdítására és tevékenységük összehangolására, valamint szakmai és társadalmi érdekeik képviseletére.

Szakmai érdekképviselet

A VOLÁN Egyesülés, mint szakmai érdekképviseleti szerv nap mint nap arra törekszik, hogy tagszervezetei tevékenységének összehangolásával szolgálja az utazóközönség, illetve a megrendelők igényeinek kielégítését. Ennek megfelelően az Egyesülés két kategóriában végzi tevékenységét: a Személyszállítási, illetve az Árufuvarozási, Szállítmányozási és Szolgáltatási Tagozatban.

KÜLDETÉSÜNK

Az Egyesülés küldetésének fő irányvonala, hogy tagszervezetei közös szakmai érdekeinek érvényesítését minél eredményesebben segítse elő, képviselje álláspontjukat a megfelelő szakmai fórumokon – így a jogszabályalkotás, közlekedés-stratégiai célok meghatározása, megvalósítása terén, szakmai rendezvényeken. Ennek érdekében megalakulása óta feladatának tartja, hogy szellemi kompetenciáit, anyagi és humán erőforrásait a leghatékonyabban hasznosítva mozdítsa elő a tagszervezetek gazdálkodásának eredményességét, gazdasági tevékenységük összehangolását. Ennek megvalósításában támaszkodik tagszervezetei szakmai tapasztalataira, vezető testületeinek álláspontjára, épít munkatársainak szellemi alkotó erejére, kompetenciájára, elhivatottságára és lojalitására. 2015 nyarán egy reorganizációs program vette kezdetét, amelynek keretében új üzletfejlesztési, befektetési irányok kerültek kijelölésre, valamint a közösségi közlekedési ágazat támogatását célzó projektek indultak el. Ennek és a Társaság belső változásainak hatására, párosulva a piaci környezetben az elmúlt években történt, és a közeljövőben várható változásokkal, indokolttá vált, hogy a VOLÁN Egyesülés a taggyűlés felhatalmazásával megújítsa stratégiáját.

A VOLÁN Egyesülés értékteremtő szervezet, a magyar közlekedési szektor olyan megújuló erőforrása kíván lenni, amely tagjai és szakmai partnerei számára intelligens megoldásokat és szakértelmet közvetít.

Kiemelt célja, hogy a nemzetközi példák megismertetésével korszerű, XXI. századi működési modellek, módszertanok bevezetésében támogassa tagvállalatait, melyekkel megvalósítható a megbízható és összehangolt közösségi közlekedési rendszerek fejlesztése, biztonságos és igényvezérelt mobilitás, intelligens és igénybevevő-orientált, minőségi szolgáltatás.

 

 

 

 

 
 

 

ELÉRHETŐSÉG

Cím: 1066 Budapest, Teréz krt. 38.
Posta cím: 1391 Budapest, Pf. 221.
Telefon: +36 (1) 428 2150

e-mail