rolunkminosegpolitika

Minőségpolitika

A VOLÁN Egyesülés minőségpolitikája

A VOLÁN Egyesülés célja, hogy a tagszervezetek közös érdekeinek megfelelően végzett tevékenységét az MSZ EN ISO 9001:2015 minőségirányítási szabvány szerint végezze, azt egységesen és folyamatosan magas minőségi szinten tartsa. Politikánk legfontosabb célja: tagszervezeteink és minden partnerünk bizalmának megnyerése és megőrzése, a VOLÁN Egyesülés súlyának, szakmai tekintélyének és piaci szerepének állandó növelése.

A VOLÁN Egyesülés tevékenysége ellátása során előmozdítja tagjai közös érdekeinek megfelelően a gazdálkodásuk eredményességét, ellátja az összehangolási, együttműködési és a szakmai érdekképviseleti feladatokat. A VOLÁN Egyesülés a tagok, a megrendelők érdekében végzett tevékenységét egységesen és folyamatosan magas minőségi szinten kívánja ellátni és e cél megvalósítása eszközének tekinti az MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány szerinti minőségirányítási rendszert.

A VOLÁN Egyesülést tevékenysége ellátása során áthatja a VOLÁN márkanév, cégimázs szolgálata. Ennek érdekében tevékenységeink, fejlesztéseink megtervezésénél elsőrendű feladatunknak tekintjük a jogszabályoknak, határozatoknak, az MSZ EN ISO 9001:2015 szabványnak és egyéb követelményeknek való megfelelést.

Valamennyi munkavállalóval szemben elvárás az MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány szerinti minőségirányítási rendszer követelményeinek teljesítése és folyamatos tökéletesítése. Ugyanakkor a beszállítóktól is elvárjuk, hogy közreműködjenek a politikánk megvalósításában.

Valljuk, hogy munkánk minőségének igazolását partnereink - és közöttük különösképpen tagszervezeteink - elégedettsége fejezi ki, melynek alapján javítjuk, fejlesztjük tovább a kialakított és működtetett minőségmenedzsment rendszert.

 

9001 2015

ELÉRHETŐSÉG

Cím: 1066 Budapest, Teréz krt. 38.
Posta cím: 1391 Budapest, Pf. 221.
Telefon: +36 (1) 428 2150

e-mail