Hírek

2020. december 16-tól a gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi szolgáltatónál, intézményben, illetve a hálózatnál dolgozó, a közszolgálati tisztviselők (önkormányzati dolgozók, pedagógusok, óvodai és bölcsődei dolgozók) is díjmentesen veheti igénybe a helyi közösségi közlekedési szolgáltatást.

A szociális, gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi szolgáltatónál, intézményben, illetve hálózatnál dolgozók részletezve:

A gyermekvédelmi rendszerben foglalkoztatott nevelő, gyermekfelügyelő, szakgondozó, gondozó, segédgondozó, gyermekgondozó, bölcsődei dajka, bölcsődei szolgáltatást nyújtó személy, napközben gyermekfelügyeletet nyújtó személy, koordinátor, helyettes szülő, nevelőszülő, családgondozó, utógondozó, családgondozó asszisztens, kisgyermeknevelő, gyermekvédelmi asszisztens, pszichológus, pszichológiai tanácsadó, szaktanácsadó, tanácsadó, jogász, elhelyezési ügyintéző, gyermekvédelmi ügyintéző, növendékügyi előadó, gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus, gyógytornász, konduktor, gyógypedagógiai asszisztens, orvos, gyermek-szakorvos, pszichiáter, örökbefogadási tanácsadó, javítóintézeti rendész, iskolai tanító, tanár, szakoktató, munkaoktató, ápolónő, gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmény vagy javítóintézet vezetője, vezető beosztású vagy vezető munkakörű dolgozója a gyermek, a fiatal felnőtt és a fiatalkorú közvetlen gondozása, ügyeinek intézése, családgondozása és utógondozása.

A gyermekvédelmi rendszerben foglalkoztatott helyettes szülői tanácsadó, nevelőszülői tanácsadó és gyermekvédelmi gyám, helyettes gyermekvédelmi gyám a gyermek közvetlen gondozásának ellenőrzése, illetve törvényes képviseletének ellátása során hivatalból jár el, e tevékenységével kapcsolatban a büntetőjogi védelem szempontjából közfeladatot ellátó személynek minősül.

Kiadott igazolás díjmentes utazás igénybevételéhez (pdf)

A díjmentes utazás csak eredeti, kitöltött, hitelesített igazolással vehető igénybe, melyet ellenőrzéskor az ellenőrnek be kell mutatni az igazoláson feltüntetett személyazonosításra alkalmas hatósági igazolvánnyal együttesen. 

Forrás: DKV Debreceni Közlekedési Zrt.
Vissza

ELÉRHETŐSÉG

Cím: 1066 Budapest, Teréz krt. 38.
Posta cím: 1391 Budapest, Pf. 221.
Telefon: +36 (1) 428 2150

e-mail